Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine ja nõustamine

Triangulum OÜ on projekteerimisettevõte, mis tegutseb aastast 2018. Ettevõtte põhitegevuseks on välisveevarustuse ja kanalisatsiooni sh ka sademeveekanalisatsiooni ning drenaaži projekteerimine, projektijuhtimine ja konsultatsioonide andmine.

Triangulum OÜ tellijateks on eratellijad erakinnistutega, arendajad arenduspiirkondadega ning ka suurettevõtted piirkondade suuremahuliste projektidega.

Pakume oma klientidele individuaalset lähenemist. Koostöös kliendiga leiame võimalikult parima ning ehitusmaksumuselt optimaalsema lahenduse, mis vastab kõikidele tänapäeval kehtivate normidele ning õigusaktidele. Hoiame end pidevalt kursis valdkonna juhtivate tootjate toodete, materjalide ja lahendustega. Teeme koostööd teiste projekteerimis-, ehitus- ning võrguettevõtete ja eraklientidega.

Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

- tänava torustikud (nt. arendused)
- liitumispunktid (nt. kinnistu liitumine ÜVK-ga)
- kinnistusisesed torustikud (nt. hoone ühendamine ÜVK-ga)

VK projekti koostamine

- projekteerimise koordineerimine ja organiseerimine
- projekti kooskõlastamine asjasse puutuvasse instantsidega
- ehitusloa või -teatise taotlemine ja saamine (ehk projekti registreerimine ehitisregistris www.ehr.ee)

Tehniline nõustamine projekteerimise alal

- abi tehniliste tingimuste taotlemisel
- abi geoaluse tellimisel (nt. mõõteala määramine, hinnaküsimiste korraldamine)
- trassi asukoha valik

Nõustamine ehitamisel ja kasutusele võtmisel

- abi ehitaja otsimisel
- projekti- ehk ehitustegevuse juhtimine
- ehitusdokumentide vormistamine
- kasutusloa või -teatise taotlus ja saamine

Projekteerimistöid teostab

‌Veera Petrova

MINUST

Minu nimi on Veera Petrova ja olen VK projekteerija ja ühtlasi ka Triangulum OÜ asutaja ning eestvedaja. Olen sihikindel, korrektne, töökas ja sõbralik. Minu eesmärgiks on leida tellija jaoks optimaalne lahendus, vormistada projekt korrektselt vastavalt kõikidele nõuetele ja standartidele, saada kõikvõimalikud kooskõlastused ja load ning anda tellijale üle projekt, mille järgi saab koheselt ehitustöödega alustada.

ELUTEE

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (nüüd on kooli nimeks TalTech) ning oman tehnika magistrikraadi. Mul on projekteerimiskogemus alates 2010. aastast. Nende aastatega olen kokku puutunud erinevate väljakutsetega ja edukalt lõpetanud üle kolmesaja projekti, mille seas olid nii erakinnistute liitumised ühisveevärgi või kanalisatsiooniga kui ka terve alevikute ühisveevarustuse ja -kanalisatsiiooni süsteemide arendamine.

Minu suureks eeliseks on see, et minu esimesed projektid olid ehitatud minu silme eest, sest lisaks projekteerimisele olen olnud ka ehituse projektijuht. Tänu sellele kogemusele ning töömeste tagasisidele, ma võin väita, et minu käe all valmivad projektid on realiseeritavad.

Minu juhendamisel on välja ehitatud mitmed kilomeetrid torustikke üle terve Eesti. Täna ehituskogemusele, mul on palju lihtsam projekteerida. Objektile tulles kujutan ette kopa ja kaevikut, vaatan kuhu maani võib kaevik ulatuda ning koostan projekti nii, et „häving“ oleks minimaalne.

Projektijuhtimisest õppisin veel ühe väga kasuliku asja: täitedokumentatsiooni koostamist ning kasutuslubade saamist. Seega paljud kliendid pöörduvad minu poole peale torustiku valmimist ning ma aitan neil seadustada ehitatud torud.

KVALIFIKATSIOON

–    Tallinna Tehnikaülikool – Ehitusinseneri õpe, Keskkonnatehnika instituut, spetsialiseerimine veetehnikale (2007 – 2012)

–    Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

–   spetsialiseerumine Välisveevarustus ja kanalisatsioon,

–   valitud kompetentsid:

  • Ehitustegevuse juhtimine (tunnistuse nr 167589),
  • Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamine (tunnistuse nr 188300).

MIKS VALIDA MIND

–    Laialdane kogemus;

–    Eesti ja vene keele oskus;

–    Lähenen personaalselt igale ülesandele;

–    Käin objektidega tutvumas;

–    Pakun klientidele erinevaid variante (kui see on võimalik), räägin ehitusmaterjalidest ja vajadusel näitan ka näidispilte päris ehitamisest;

–    Kasutan kaasaegseid litsentseeritud tarkvarasid;

–    Veevärgid juba tunnevad mind;

–    Kooskõlastan projekti, saan vajalikud load;

–    Aitan ehitamisel ning täitedokumentatsioon vormistamisel;

Teie projekt väärib parimat ja ma olen valmis seda pakkuma. Mul on hea meel teha teiega koostööd!

Teostame töid üle terve Eesti.
Meie jaoks ei ole piire.

Meie projektid ja partnerid

Meie partnerid

OÜ STRANTUM

Infra projekt OÜ

Ehitusprojekt oü

KLM Projekt OÜ

Ekseeder OÜ

Haapsalu Veevärk AS

etET